Tatrastyle - apartamenty sprzedaż Zakopane

Samodzielność lokalu i jego wyodrębnienie

Ostatnia prosta własnej nieruchomości

Planujesz zakup nieruchomości w górach lub apartamentu inwestycyjnego, od dewelopera? Czeka Cię szereg formalności, których spełnienie pozwoli nabyć wymarzoną inwestycję. 

Ostatnim i bardzo ważnym punktem, w dalszym etapie sprzedaży jest: zaświadczenie o samodzielności lokalu. Jego wydanie jest niezbędne, do założenia księgi wieczystej nieruchomości, a także do ustanowienia dla niej odrębnego prawa własności. 

Przed ostateczną decyzją zakupu, upewnij się, że Twoja inwestycja posiada: samodzielność lokalu.

Czym jest samodzielność lokalu?

Zaświadczenie o samodzielności lokalu, potwierdza, że nabyta przez nas nieruchomość stanowi odrębny od gruntu i budynku przedmiot własności. Właściciel posiada udziały w gruncie i części wspólnej budynku, w którym znajduje się jego inwestycja. Dodatkowo swoją nieruchomością może zarządzać jak chce, bez względu na właścicieli pozostałych lokali. 

Wniosek o samodzielność lokalu najczęściej składa deweloper. Rzadziej robią to właściciele, spółdzielnie lub gminy sprzedające lokal. 

Lokal zyskuje miano samodzielnego, kiedy spełnia następujące warunki: 

 • Tworzy zespół pomieszczeń, które są położone w obrębie budynku.
 • Jest oddzielony trwałymi ścianami i przystosowany jest do stałego  pobytu ludzi.  
 • Spełnia określone potrzeby mieszkaniowe lub inne niż mieszkaniowe, np. usługowe, w formie wynajmu. 

Dodatkowo taki lokal może posiadać inne pomieszczenia, które nie przylegają do niego bezpośrednio: takie jak piwnica garaż, strych, ale są położone w granicach gruntu, na którym jest budynek. 

Co zrobić, aby uzyskać wyodrębniony lokal?

Zwieńczeniem sprzedaży nieruchomości, jest podpisanie umowy przenoszącej własność. Dopełnieniem wszystkich zobowiązań, w niej zawartych jest zdobycie zaświadczenia o samodzielności lokalu. 

Wniosek wydawany jest przez starostę, (w powiecie, w którym znajduje się nabywana nieruchomość), na prośbę dewelopera, bądź właścicieli lokalu. 

Co powinien zawierać? 

 • Dokumentację techniczną, czyli mapę ewidencyjną nieruchomości, wykonaną zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.  
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, w którym znajduje się nabyty lokal, wraz z pomieszczeniami do niego należącymi. (należy pamiętać, że muszą być one podpisane przez osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane: architekta, bądź inżyniera budownictwa) 
 • Dowód opłaty skarbowej, wraz z wnioskiem o udzielenie  pełnomocnictwa. (jeśli reprezentuje nas pełnomocnik)

Wszelkie koszty związane z wydaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu ponosi nabywca lokalu, chyba, że umowa deweloperska przewiduje inaczej. 


Po otrzymaniu wniosku o samodzielność lokalu, czeka nas ostatnia prosta, czyli wyodrębnienie zakupionej przez nas nieruchomości. 

W dalszym etapie deweloper powinien złożyć wniosek, o założenie kartoteki dla lokalu mieszkalnego. Umożliwi ona jego pojawienie się w ewidencji gruntów i budynków. Kartoteka oraz zaświadczenie o samodzielności lokalu są konieczne przy przenoszeniu własności. Podpisując umowę notarialną, zakupiony przez nas lokal zostaje wyodrębniony. Ostatnim krokiem jest wpis w księdze wieczystej, który zostanie sporządzony po zawarciu umowy notarialnej. 

Aby ustanowić odrębną własność lokalu, potrzebne są następujące dokumenty: 

 • Wniosek o założenie księgi wieczystej danego mieszkania lub lokalu usługowego. 
 • Opis stanu prawnego przedmiotu umowy 
 • Rozliczenie kosztów, jakie ponosi nabywca na etapie budowy 
 • Ustalenia dotyczące rękojmi 
 • Zasady określające korzystanie z części wspólnej, w nabywanej nieruchomości 
 • Wypis z rejestru gruntów i budynków 
 • Potwierdzenie opłat, przelewów 

Całość kosztów, związana z procesem wyodrębnienia lokalu, składa się z: 

 • Opłaty skarbowej, za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, oraz ewentualne pełnomocnictwo
 • Kosztów notarialnych, przy podpisywaniu umowy przenoszącej własność, zależne od wartości nabywanej nieruchomości. 
 • Opłat sądowych za: założenie księgi wieczystej, wpisanie własności w księdze wieczystej, a także wpisanie współwłasności nieruchomości. 
 • Opłaty za ustanowienie hipoteki, podatek VAT i koszty aktu notarialnego. 
Umowa przenosząca własność i określająca wyodrębnienie lokalu jest dowodem na to, że staliśmy się prawnymi właścicielami nabytej nieruchomości. 

Deweloper Tatra Style

Należymy do cenionych i rozpoznawalnych firm deweloperskich na Podhalu. Budujemy i sprzedajemy luksusowe apartamenty inwestycyjne, działające w ramach aparthotelu. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doskonale poznaliśmy lokalny rynek nieruchomości, zyskując zaufanie naszych klientów. 

Priorytetem naszej deweloperskiej pracy, jest profesjonalizm zawodowy, a także satysfakcja klientów. Podczas sprzedaży nieruchomości proponujemy umowę, już zawierającą samodzielność lokalu.  

W Tatra Style, dajemy Ci gwarancję rzetelnej i uczciwej umowy, z dopełnieniem wszelkich formalności. 

 

Więcej informacji, o aktualnych inwestycjach znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://tatrastyle.pl/

Odwiedź naszego bloga: https://tatrastyle.pl/blog/ i poznaj korzyści, płynące z posiadania własnego apartamentu inwestycyjnego w górach. 

Zobacz też

Aparthotel - Condohotel
W oczach turystów i inwestorów zyskują nowoczesne obiekty. Potwierdzają to badania prowadzone na rynku nieruchomości. Obserwujemy zmianę światowych trendów, w których prym wiodą Aparthotele i Condohotele...
Zadzwoń
envelopephone-handsetmap-markercross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram