Księga wieczysta, a zakup nieruchomości

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej ofert zakupu mieszkania, lub apartamentu inwestycyjnego od deweloperów. Kupujący jednak podchodzą z dużym dystansem do takich przedsięwzięć, dlaczego? 

Nabycie własnej nieruchomości wiąże się ze sporym nakładem środków finansowych oraz uregulowaniem kwestii prawnych mieszkania. Nikogo zatem nie dziwią pojawiające się pytania: czy sprzedawca jest właścicielem obiektu lub czy nieruchomość nie została zabezpieczona hipoteką. 

Wiarygodne informacje dotyczące nieruchomości znajdziemy w księdze wieczystej. Warto z niej skorzystać przed zakupem nieruchomości. 

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta, w skrócie (KW) to termin dobrze znany wszystkim nabywającym nieruchomość. Jest to publiczny rejestr, opisujący stan prawny nieruchomości. Znajdziesz w niej informacje dotyczące właściciela nieruchomości, jej przeznaczenia, dokładnej lokalizacji oraz ewentualnego obciążenia hipoteką.

Uporządkowana struktura Księgi Wieczystej pozwala wyróżnić 4 działy:

  • Dział I – zawiera informacje o powierzchni nieruchomości, liczbie pomieszczeń, a także praw przysługujących właścicielowi, określa np. udział w częściach wspólnych. 
  • Dział II – przedstawia dane właścicieli nieruchomości oraz jej użytkowników. 
  • Dział III – opisuje prawa i roszczenia obejmujące daną nieruchomość. 
  • Dział IV – przedstawia informację o obciążeniu hipoteką,  na jaką kwotę i w jakiej walucie

Aby poznać zawartość księgi wieczystej, wystarczy znać jej numer oraz  złożyć wniosek w sądzie rejonowym, w którym jest prowadzona. 

Drugą możliwością jest internetowy rejestr KW, dostępny  na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Założenie księgi wieczystej

Sformułowanie księgi wieczystej, polega na złożeniu stosownego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Należy pamiętać o umieszczeniu w niej prawdziwych informacji. Księga wieczysta musi odzwierciedlać stan faktyczny nieruchomości. W Polsce istnieje obowiązek zakładania księgi wieczystej dla każdej nieruchomości.

Oznacza to, że już przy pierwszej umowie strony mają obowiązek złożenia wniosku do sądu, o założenie księgi wieczystej. Dotyczy to także lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

W zakresie obrotu nieruchomościami na notariuszu ciąży obowiązek zawarcia w akcie notarialnym wniosku o wpis do księgi wieczystej, złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz obliczenia, pobrania i wpłaty stosownej opłaty sądowej. 

Jak wygląda umowa z deweloperem?

Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym, czyli od dewelopera odbywa się poprzez zawierane umowy, najczęściej w trzech etapach. 

Pierwszą z nich jest umowa rezerwacyjna, stanowiąca rodzaj gwarancji, że po dokonaniu ustalonej opłaty, deweloper przez określony czas nie sprzeda nikomu innemu mieszkania, które zarezerwowaliśmy. 

Drugą jest umowa przedwstępna, która zobowiązuje strony do zawarcia w określonym czasie właściwej umowy. Podpisywana jest w niedługim czasie przed przeniesieniem własności. 

Trzecią z nich stanowi umowa przenosząca własność, zwana inaczej umową przyrzeczoną. Jest to ostateczny dokument, potwierdzający prawo własności lokalu. 

Do czasu wyodrębnienia, każde mieszkanie jest bowiem częścią składową budynku, w którym się znajduje. W akcie notarialnym zawierającym ww. umowę, notariusz zawiera również wnioski do właściwego miejscowo sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych.  Wnioski te w dniu sporządzenia aktu notarialnego notariusz przesyła drogą elektroniczną do sądu. Wnioski te obejmują: utworzenie księgi wieczystej wyodrębnionego lokalu oraz wpisanie w tej księdze nabywców, jako właścicieli

Względnie wpisanie hipoteki na zabezpieczenie roszczeń np. banku udzielającego kredytu. Czas oczekiwania na założenie przez sąd nowej księgi wieczystej jest zróżnicowany. W zależności od sądu wynosi od kilku do nawet kilkunastu miesięcy, w sądach położonych w największych miastach. 

Co oznacza pełna własność nieruchomości,
z wpisem do księgi wieczystej?

Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości. Przedmiotem odrębnej własności lokalu jest samodzielny lokal. W tym wypadku stajemy się rzeczywistym właścicielem danego mieszkania/apartamentu, wraz z prawami z nim związanymi: prawem do gruntu pod budynkiem oraz wszelkich części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali.

Jednak nie istnieje ona samodzielnie, gdyż związane są z nią prawa do współposiadania budynku i gruntu oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu. Każdy lokal, stanowiący odrębną własność, posiada księgę wieczystą, prowadzoną przez właściwy wydział ksiąg wieczystych przez sąd rejonowy.

Przy sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, notariusz zażąda od nas odpisu z księgi wieczystej. Zagrożeniem dla odrębnej własności mieszkania jest sytuacja kiedy, z lokalem jest związany udział w użytkowaniu wieczystym gruntu, a nie prawem własności do gruntu. W takim wypadku prawo do odrębnej własności lokalu wygasa wraz z użytkowaniem wieczystym.

Nieruchomości Tatra Style

Proces wyodrębnienia mieszkania stanowiącego pełną własność nieruchomości jest skomplikowany i wymagający szeregu formalności. 

Jako doświadczony Deweloper Tatra Style na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych klientów. Dbamy o sprawny obrót naszymi nieruchomościami. Dotychczasowe inwestycje pozwoliły zyskać zaufanie i satysfakcję kupujących. 

 

Zobacz zrealizowane inwestycje i znajdź idealną dla Siebie.

Zobacz też

23 lipca 2021
Operator w ApartHotelu na wagę złota?

Badania na rynku nieruchomości prowadzone w ciągu ostatniej dekady w Niemczech pokazały, że Aparthotele to przyszłościowa i opłacalna nieruchomość. Również w Pols...

Czytaj artykuł
18 czerwca 2021
Apartament inwestycyjny strzałem w 10- tkę?

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na rodzinne apartamenty sprawił, że Białka Tatrzańska to łakomy kąsek w oczach przedsiębiorców i inwestorów. Popularność luksusowy...

Czytaj artykuł
10 maja 2021
Hotele w Białce nie będą miały gości!

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie obiektami działającymi w ramach Condo-hotelu. Inwestycje ,,bezobsługowe” z basenem, strefą Spa i restauracją w ob...

Czytaj artykuł
8 kwietnia 2021
Luksusowe inwestycje deweloperskie

Luksus, ponadczasowa elegancja, komfort i funkcjonalna przestrzeń, to tylko niektóre z zalet apartamentów Tatra Style. Połączenie elementów architektury podhalański...

Czytaj artykuł
9 marca 2021
Czy apartament w górach przynosi regularne zyski?

Białka Tatrzańska bije rekordy popularności wśród najczęściej wybieranych regionów turystycznych w Małopolsce. Liczba odwiedzających Białkę Tatrzańską w ciągu roku ...

Czytaj artykuł
18 lutego 2021
Alternatywa dla inwestowania pieniędzy

W ostatnich latach wśród prywatnych inwestorów coraz większym zainteresowaniem cieszy się rynek nieruchomości. Głównym powodem jest rosnąca wartość zarówno gruntów...

Czytaj artykuł
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram