tatra stylePostanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach działalności firmy Tatra Style Grzegorz Ślimak
1.2. Firma Tatra Style Grzegorz Ślimak zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych swoich klientów, kontrahentów i użytkowników swojej witryny internetowej.
1.3. Regulamin RODO ma na celu zapewnienie zgodności firmy Tatra Style Grzegorz Ślimakz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Definicje
2.1. Dane osobowe - oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2.2. Administrator danych - oznacza firmę Tatra Style Grzegorz Ślimak, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
2.3. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, organizowanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
2.4. RODO - oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO), tj. Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.5. Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta z usług firmy Tatra STYLE, w tym klientów, kontrahentów i użytkowników witryny internetowej.

Zasady przetwarzania danych osobowych
3.1. Firma Tatra STYLE przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umów, świadczeniem usług, prowadzeniem działalności handlowej i marketingowej, oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów firmy Tatra Style Grzegorz Ślimak.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami poufności, integralności, transparentności i odpowiedzialności.
3.4. Firma Tatra Style Grzegorz Ślimak podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Prawa użytkowników
4.1. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4.2. W celu skorzystania z powyższych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą Tatra Style Grzegorz Ślimak za pośrednictwem wskazanych w punkcie 6 danych kontaktowych.

Przekazywanie danych osobowych
5.1. Firma Tatra Style może przekazywać dane osobowe swoim podwykonawcom, partnerom lub podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.2. Przekazanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności.
5.3. Firma Tatra Style nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) bez odpowiednich środków ochrony danych.

Kontakt
6.1. W przypadku pytań, wątpliwości lub żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych, użytkownicy mogą skontaktować się z firmą Tatra Style:

Adres: ul. Miłośników Podhala 115, 34-425 Biały Dunajec
Telefon: +48 785 069 384
Adres e-mail: kontakt@tatrastyle.pl
Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin RODO może być zmieniany przez firmę Tatra Style w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy.
7.2. Wszelkie zmiany w Regulaminie RODO będą publikowane na stronie internetowej firmy Tatra Style.
7.3. Niniejszy Regulamin RODO wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

Zadzwoń
Zadzwoń
envelopephone-handsetmap-markercross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram